REGULAMIN SKLEPU


Regulamin sklepu internetowego: www.woodmaker.pl

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
§ 13 Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2: Gwarancja 

Załącznik nr 3: Instrukcja konserwacji i użytkowania mebli


§ 
1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy WOODMAKER prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem woodmaker.pl.
Sprzedawca –  PBM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie  mająca siedzibę pod adresem: 73-110 Stargard, ulica Generała Józefa Bema 5,   posiadająca NIP 8542431640 oraz REGON 38636895600000,   zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum  w Szczecinie XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem   KRS 0000847494. Email: [email protected] , tel. kom. 601399427.


§ 
2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ulica Generała Józefa Bema 5, 73-110 Stargard
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Telefon: +48 601 399 427
 4. Punkt Odbioru – ulica Generała Józefa Bema 5, 73-110 Stargard


§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  1. Urządzenie z dostępem do Internetu
  2. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami netto za towar. Ceny towarów widoczne w Podsumowaniu koszyka są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar, należny podatek VAT oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru. Wskazana przy przycisku „Przejdź do płatności” cena jest ceną finalną, która zawiera podatek VAT i koszt dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 9. W sytuacji, w której po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego, Sprzedający stwierdzi, że zamówiony towar nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takiej sytuacji, Zamawiający posiada możliwość odstąpienia od Umowy, a przekazane na rzecz Sprzedającego środki finansowe zostaną zwrócone w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji o odstąpieniu od Umowy. Zamawiający posiada również możliwość wyrażenia chęci realizacji zamówienia w terminie, jaki zostanie indywidualnie ustalony ze Sprzedającym.
 10. Sprzedający posiada możliwość wprowadzania obniżek cen oraz promocji. Niektóre z promocji są realizowane za pośrednictwem kodów zniżkowych.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
 • do rozliczeń w PLN: nr rachunku  09 1050 1559 1000 0090 8144 4573, prowadzone przez ING Bank Śląski.
 • do rozliczeń w EURO: nr rachunku – 84 1050 1559 1000 0090 8144 4581, nr SWIFT: INGBPLPW, prowadzone przez ING Bank Śląski.
 1. Za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy24
 1. Sprzedawca informuje, że ze względu na specyfikę metody płatności, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. W przypadku dostaw realizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostawy zostaną wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie. 
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Kupujący może odebrać Towar osobiście w Punkcie Odbioru w godzinach jego otwarcia.
 6. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia.

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Przesyłki odsyłane do Sklepu za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane.
 7. Przesyłki wysłane na koszt Sklepu również nie będą przez Sklep odbierane.
 8. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Generała Józefa Bema 5, 73-110 Stargard niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. 

 

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Generała Józefa Bema 5, 73-110 Stargard.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 8. Zamawiający ma obowiązek do odesłania towaru prawidłowo zabezpieczonego przez zniszczeniem

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niektóre z oferowanych produktów wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć koloru, kształtu lub wzoru.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Sprzedający poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PBM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Generała Józefa Bema 5, 73-110 Stargard, adres e-mail: [email protected]

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3 do Regulaminu:
GWARANCJA 

 • Sprzedawca udziela Konsumentowi gwarancji jakości na wykonane meble na okres 2 lat.
 • Gwarancja nie obejmuje wad i usterek wynikłych z niewłaściwego          użytkowania i eksploatacji mebli, w tym niezgodnie ze specyfiką wyrobów drewnianych, instrukcją konserwacji i użytkowania mebli, odkształcaniem drewna z powodu temperatury lub wilgotności powietrza. W szczególności Sprzedawca nie odpowiada za wady i usterki w przypadku użytkowania mebli w pomieszczeniach o wilgotności mniejszej niż 35 % i większej niż 65 %.
 • Sprzedawca usunie wady i usterki stwierdzone w okresie gwarancji, przy czym w razie stwierdzenia wad i usterek, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za naprawę, które będzie kalkulowane indywidualnie.
 • Gwarancja wygasa w razie podjęcia w okresie gwarancji próby naprawy   mebli przez osoby trzecie.
 • Gwarancja nie obejmuje czynności zwykłej eksploatacji wynikającej z     naturalnej pracy mebli i ich elementów, na przykład regulacji zawiasów czy odkręcenia gwintów śrub. W takim przypadku Sprzedawca zapewnia konsultację telefoniczną w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji.

Załącznik nr 3 do Regulaminu:  
INSTRUKCJA KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA MEBLI

 • Do codziennej konserwacji używaj miękkiej, wilgotnej szmatki. Po umyciu wycieraj meble do sucha. Korzystanie ze specjalistycznej chemii jest dozwolone pod warunkiem, że jest przeznaczona do mebli z litego drewna z lakierowaną lub olejowaną powłoką i nie zawiera silikonu ani pochodnych alkoholu. W żadnym wypadku nie stosować rozpuszczalników lub produktów ich zawierających.
 • Jeśli mebel drewniany wejdzie w kontakt z wodą, należy go natychmiast wytrzeć do sucha, nie należy go dodatkowo suszyć w żaden sposób. Pozostawianie drewnianych elementów narażonych na kontakt z wodą przez dłuższy czas może prowadzić do odbarwień, wypaczeń lub, w najgorszym przypadku, do wybrzuszeń i pęknięć.
 • Zmiana koloru mebli z litego drewna jest naturalnym zjawiskiem wywołanym promieniowaniem UV, dlatego w początkowym okresie użytkowania wskazane jest, zwłaszcza w przypadku mebli bezbarwnych, pozostawienie odsłoniętych części widocznych lub częste zmienianie położenia przedmiotów na nich ustawionych. Dlatego w początkowym okresie użytkowania mogą występować niewielkie różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi elementami z różnych serii produkcyjnych.
 • Niewielkie różnice kolorystyczne pojawiające się na krawędziach pomiędzy listwami drewna są zjawiskiem naturalnym, typowym dla litego drewna. Nie należy kojarzyć się ze złym wykonaniem w zakresie lakierowania lub olejowania powierzchni.
 • Ponieważ drewno jest surowcem naturalnym, pod wpływem wilgoci rozszerza się i kurczy temperatura; mówimy, że drewno „pracuje” z biegiem czasu. Optymalne warunki w pomieszczeniu to: wilgotność od 35 do 65% i temperatura 200 C ±50 C. Jeśli wilgotność jest za niska lub za wysoka, mogą wystąpić pęknięcia w drewnie. Zalecane, szczególnie w okresie zimowym, kiedy wilgotność znacznie spada, aby zapewnić dodatkowe nawilżenie w pomieszczeniu. W klimatyzowanych pomieszczeniach mogą również wystąpić problemy związane ze zbyt niską wilgotnością powietrza!
 • Meble drewniane narażone na duże wahania temperatury podczas transportu (w związku z optymalną temperaturą pracy 200 C) nie powinny być poddawane testom obciążeniowym. Zaleca się, aby „dopasowały się” do warunków pokojowych w opakowaniu transportowym.
 • Nie ustawiaj mebli drewnianych bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece itp.), może to spowodować pęknięcie!
 • Nie zaleca się używania ostrych przedmiotów bezpośrednio na powierzchniach drewnianych, ponieważ może to spowodować zarysowania, wgniecenia i odpryski. Mogą one prowadzić do obniżenia odporności drewna, drastycznie skrócić jego żywotność, w efekcie prowadząc do niezbędnej renowacji mebla.
 • Zaleca się stosowanie podstawek pod kubki i naczynia, aby uniknąć narażania drewnianej powierzchni na bezpośredni kontakt z gorącymi przedmiotami, które mogą go uszkodzić.
 • W celu ochrony podłogi przed zarysowaniami zaleca się stosowanie filcowych lub gumowych podkładek meblowych.
Aktualizuje…
 • Brak produktów w koszyku.